Zajęcia i płatności na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

0

Uniwersytet Trzeciego Wieku sezon 2018/2019 r.

 

W swojej działalności UTW proponuje akademickie wykłady z różnych dziedzin nauki ( co drugi czwartek miesiąca) oraz zajęcia dodatkowe.

Kontynuowane będą zajęcia z:

  • języka angielskiego- płatne
  • języka niemieckiego- płatne
  • profilaktyki prozdrowotnej-płatne
  • warsztaty teatralne- bezpłatne
  • warsztaty plastyczne- bezpłatne

Opłaty za zajęcia 

płatne na rachunek bankowy PKO Bank Polski SA

50 1020 1866 0000 1702 0061 3125

tytułem: opłata za zajęcia (nazwa zajęć) oraz imię i nazwisko uczestnika

100,00 zł          osoby do 55 roku życia za każde z wybranych zajęć

80,00 zł            osoby po 55 roku życia za każde z wybranych zajęć

Opłaty za wykłady

30 zł/osoba (opłata za cały semestr) płatne na rachunek bankowy:

PKO BP O/Kartuzy nr konta

03 1020 1866 0000 1802 0002 6781

Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach Słoneczna 3, 83-300 Kartuzy

tytułem – opłata za wykłady szkoleniowe UTW semestr zimowy 2018/19.