XXXVII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej.

Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej 

XXXVII edycja

Uprzejmie informujemy, że Kartuskie Centrum Kultury organizuje  XXXVII edycję Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej. Tegoroczna odsłona konkursu skierowana jest do uczniów szkół podstawowych.

Zapraszamy do udziału.

Regulamin:

Organizatorzy:

Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Przystań” w Sopocie

Adresat:

Uczniowie szkół podstawowych w województwie pomorskim

Cele:

Popularyzacja polskiej literatury pięknej.

Kształtowanie wrażliwości na piękno języka i mowy ojczystej.

Stwarzanie okazji do pracy nad kulturą mowy oraz sztuką interpretacji.

Promocja osiągnięć uczniów oraz ich opiekunów.

Stwarzanie okazji do czynnego uczestnictwa w kulturze.

Eliminacje gminne -12 marca 2020 r. godz:10:30 (sala widowiskowa KCK)

Eliminacje powiatowe – 19 marca 2020 r. godz:10:30 (sala widowiskowa KCK)

Założenia programowe:

  • Uczestnicy zgłaszają swój udział do jednego z dwóch odrębnych Turniejów:

Turnieju Recytatorskiego,

Turnieju Poezji Śpiewanej.

W Turnieju Recytatorskim uczestnicy są oceniani w trzech kategoriach wiekowych:

Dzieci młodszych – od 1 do 3 klasy szkoły podstawowej,

Dzieci starszych – od 4 do 6 klasy szkoły podstawowej,

Młodzieży – 7 i 8 klasa szkoły podstawowej. W Turnieju Poezji Śpiewanej uczestnicy występują bez podziału na kategorie wiekowe.

Uczestnicy Turnieju Recytatorskiego przygotowują dwa utwory poetyckie lub jeden utwór poetycki oraz fragment prozy. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.

Uczestnicy Turnieju Poezji Śpiewanej przygotowują jeden utwór śpiewany oraz jeden utwór recytowany. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.

W przypadku wykonywania utworów poezji śpiewanej dopuszcza się:

a/ muzykę skomponowaną przez wykonawcę lub inną osobę – wykonanie utworu powszechnie znanego dopuszcza się jedynie, gdy wykonawca opracuje nową własną interpretację.

b/ wykonanie dodatkowo utworu z własnym tekstem, jako drugi utwór śpiewany.

Uwaga! Wszystkie teksty literackie /wiersz, proza/ prezentowane w konkursie winny być dziełem polskich autorów.

Do udziału w Turnieju Poezji Śpiewanej zgłaszać należy indywidualnego wykonawcę z towarzyszącym mu akompaniatorem lub zespołem tworzącym akompaniament.

Uczestnicy konkursu mają prawo uzyskać od jury /sądów konkursowych/  uzasadnienie werdyktu ogólnego oraz ocen poszczególnych wykonawców.

  • Werdykty sądów konkursowych są ostatecznie i nie podlegają ocenie.

Kryteria oceny:

Dobór repertuaru /poszukiwania repertuarowe, dopasowanie utworu do możliwości wykonawczych, wieku, wrażliwości i temperamentu wykonawcy. Tematyka utworu umożliwiająca zbudowanie osobistej wypowiedzi dotyczącej ważnych spraw i przeżyć. w Turnieju Poezji Śpiewanej – walory literackie wybranego utworu/

Kultura mowy /słyszalność, wyrazistość artykulacyjna, poprawność ortofoniczna/

Interpretacja /ekspresja i wyrazistość, wyczucie rytmu i frazy, logika, trafne stosowanie pauzy, pointa, umiejętność budowania nastroju/

Ogólny wyraz artystyczny. Osobowość wykonawcy. Zdolność poruszania słuchaczy.

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia dla uczestników eliminacji pośrednich oraz finału wojewódzkiego