50. KONKURS RECYTATORSKI LITERATURY KASZUBSKIEJ „RODNÔ MÒWA”

W związku z obowiązującymi ograniczeniami i brakiem możliwości przeprowadzenia eliminacji gminno-powiatowych Wojewódzkiego 50. Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mὸwa” w naszej placówce, zapraszamy do udziału online.

Prosimy o przesłanie lub dostarczenie do Kartuskiego Centrum Kultury nagrań video z recytacjami literatury kaszubskiej. Kryteria oceny, kategorie wiekowe, dopuszczalny czas prezentacji zgodnie z regulaminem.

Organizatorami Konkursu są: Wójt Gminy Chmielno, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie oraz Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Zarząd Główny i Oddział Chmielno.

Celem konkursu jest poznawanie i popularyzacja literatury kaszubskiej, tradycji i folkloru regionu oraz pielęgnowanie mowy kaszubskiej. Konkurs stwarza recytatorom okazję do indywidualnej wypowiedzi artystycznej, a także ma wpływ na pogłębianie wrażliwości na piękno literatury kaszubskiej.

Załączeniu regulamin oraz załączniki.

regulamin Rodno Mowa

zgłoszenie udziału RM