Centrum Kultury przechodzi na system pracy zdalnej.