Dożynki Wojewódzkie w Kartuzach.

22 września 2019 roku w Kartuzach odbędą się Dożynki Województwa Pomorskiego. Podczas święta planów rozstrzygnięte zostaną dwa konkursy „Piękna Wieś” i „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”. Wieńce będzie można podziwiać podczas trwania dożynek. Oprócz barwnego programu kulturalnego prezentowanego na scenie, na terenie wydarzenia obecni będą liczni wystawcy regionalni, przedstawiciele kół gospodyń wiejskich, nie zabraknie także strefy edukacyjno-rekreacyjnej dla dzieci i całych rodziny.

Wydarzenie współfinansowane przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja pn.: „Dożynki Wojewódzkie w Kartuzach” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Cel operacji: aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich i zwiększenie tożsamości lokalnej. Realizacja operacji przyczyni się do przypomnienia, pokazania tradycji lokalnych związanych ze świętem plonów, jakim są dożynki. Wydarzenie umożliwi również wymianę doświadczeń pomiędzy rolnikami, którzy przyjeżdżają na dożynki, łączenie tradycji z nowoczesnością, którego skutkiem ma być łączenie się społeczeństwa.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Partnerem Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach jest Gmina Kartuzy.