Fotorelacja z XXXVI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskie-eliminacje gminne.

14 marca odbyły się eliminacje gminne XXXVI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej.

W tegorocznych eliminacjach udział wzięło 45 uczestników z terenu gminy Kartuzy.

Konkurs recytatorski przebiegał w kategoriach klas:  I-III, IV-VI,VII-VIII i gimnazja oraz poezji śpiewanej.

Konkurs recytatorski rozwija zainteresowanie poezją, słowem mówionym, udoskonala umiejętności recytatorskie. W czasach obecnych w obliczu ciągłego deprecjonowania sztuki pięknego mówienia rola konkursów recytatorskich wzrasta, nabierając coraz większego znaczenia. Potencjał drzemiący w najmłodszych recytatorach oraz naturalne zainteresowanie sztuką słowa jest więc skarbem, którego nie sposób przecenić.Ten skarb za wszelką cenę warto chronić i rozwijać.

Tak więc Jury w składzie: Zbigniew Jankowski,  Jolanta Zaworska, Maciej Szemiel,

po przesłuchaniu wszystkich recytatorów, postanowiło nagrodzić następujące osoby:

KATEGORIA klasa I-III

I miejsce        Filip Weiher                          ZKiW Dzierżążno

I miejsce        Antonina Tomicka              SP Kiełpino

II miejsce      Filip Kostuch                        SP Grzybno

II miejsce      Jakub Bigus                          SP nr 1 Kartuzy

III miejsce –  Judyta Brylowska                ZKiW Brodnica Górna

KATEGORIA KLASA IV-VI

I miejsce         Michalina Koniarska          Kartuskie Centrum Kultury

I miejsce         Wiktor Karwacki                Kartuskie Centrum Kultury

II miejsce        Helena Bronk                      SP Kiełpino

III miejsce     Almira Smolińska               SP nr 2 Kartuzy

Wyróżnienie: Bartłomiej Regliński           ZKiW Dzierżążno

Wyróżnienie: Karolina Niklas                   SP nr 2 Kartuzy

KATEGORIA VI-VIII klasy i gimnazja

I miejsce        Martyna Antosik                 Katolicka Szkoła w Kartuzach

I miejsce        Agata Konkol                       SP Staniszewo

II miejsce      Martyna Koniarska            ZSO nr 2 w Kartuzach

III miejsce     Patrycja Teterycz                SP nr 1 w Kartuzach

KATEGORIA poezja śpiewana

I miejsce        Nicola Walaszkowska         ZSO nr 2 Kartuzy

I miejsce        Marcin Konkol                    Katolicka Szkoła w Kartuzach

 

Do eliminacji powiatowych, które odbędą się 21 marca o godz:10:30 zakwalifikowały się następujące osoby:

KATEGORIA klasa I-III

I miejsce        Filip Weiher

I miejsce        Antonina Tomicka

KATEGORIA KLASA IV-VI

I miejsce         Michalina Koniarska

I miejsce         Wiktor Karwacki

KATEGORIA klasy VI VIII i gimnazja

I miejsce        Martyna Antosik

I miejsce        Agata Konkol

POEZJI ŚPIEWANEJ

I miejsce        Nicola Walaszkowska

I miejsce        Marcin Konkol

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie i życzymy dalszych sukcesów wszystkim laureatom konkursu.