Zajęcia w ramach UTW

Zapraszamy 50+ do udziału w zajęciach Uniwersytetu III Wieku w Kartuzach do siedziby Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach

Inauguracja 9 października poniedziałek godz. 16.00 Aula – sala widowiskowo – kinowa

Wykład inauguracyjny  „Słyszeć – Widzieć – Dotykać – Uczestniczyć” – Kultura senioralna +projekcja filmowa

Zapraszamy na cykl wykładów z politologii, geografii, kulturoznawstwa, profilaktyki zdrowia i dietetyki, które odbywać się będą w poniedziałki od godziny 16.00 w Kartuskim Centrum Kultury

I semestr  trwa – 9.10.2023-29.01.2024

WSZYSTKIE  Zajęcia i wykłady będą odbywać się w salach Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach

koszt zajęć – opata semestralna za wykłady wynosi 40 zł.

Za zajęcia dodatkowe za I semestr: ( zaczynamy od  4 października)

1. Profilaktyka prozdrowotna wtorek  15.00-16.30 – A. Rychert – koszt 100 zł.

2. Profilaktyka prozdrowotna  środa 9.30-11.00 – A. Rychert – koszt 100 zł.

3. Profilaktyka prozdrowotna J.T. Stolc  – środa 16.00-17.30 – koszt 100 zł.

4. Zajęcia taneczne A. Lewna – poniedziałek 10.30-12.00 – koszt 100 zł.

5. Zumba Gold Svietlana – czwartek 18.00-19.00 – koszt 100 zł.

6. Nordic Walking – wtorek 9.00-10.00 – zajęcia bezpłatne

7. Nordic Walking – czwartek godz. 15.00-16.00 – zajęcia bezpłatne

8. Zajęcia artystyczne – plastyka M. Gruba czwartek godz.  13.30-15.00 – zajęcia bezpłatne

9. Zajęcia artystyczne – warsztaty teatralne A. Urban – wtorek 11.00 – 13.30 i czwartek 11.00-14.00 – zajęcia bezpłatne

Rekrutacja:

Rozpoczynamy od  4 września 2023r.

Opłaty proszę wnosić na konto Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach

nr konta:

50 1020 1866 0000 1702 0061 3125

z dopiskiem – Imię i Nazwisko uczestnika zajęć; opłata za wykłady i  zajęcia z podaniem ich nazwy.

kontakt email – utwkartuzy@centrum.kultury.pl

koordynator UTW  Hanna Kajeta