Konkurs na „Najładniejsze stoisko z truskawką” podczas Truskawkobrania

Konkurs na „Najładniejsze stoisko z truskawką”

Truskawkobranie 02 lipca 2022 r.

Regulamin konkursu

1. Organizatorzy

Organizatorem Konkursu jest Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach.

2. Cel Konkursu

 Celem konkursu jest:

Prezentacja najładniejszego stoiska z truskawką podczas Truskawkobrania.

3.Uczestnicy Konkursu

W konkursie uczestniczą wszystkie stoiska wystawiennicze.

4.Ogólne warunki uczestnictwa oraz kryteria oceny

  1. Konkurs odbędzie się w dniu 02 lipca 2022 r. podczas imprezy Truskawkobranie w CSWiPR Złota Góra
  2. Spośród przedstawionych stoisk Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, wybierze najwyżej ocenione stoiska z truskawką na podstawie:

1) atrakcyjność wizualna i pracochłonność

2) oryginalność i sposób prezentacji stoiska

3) atrakcyjność znajdujących się na stoisku produktów.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na godz.18:00-02 lipca 2022 r.

5.Nagrody

  1. Za trzy najwyżej ocenione stoiska w Konkursie „ Na najładniejsze stoisko wystawiennicze” przewidziane są nagrody rzeczowe.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania dodatkowych nagród i wyróżnień.

6.Postanowienia końcowe

Uczestnicy biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na publikację swoich danych  osobowych we wszelkich materiałach pokonkursowych oraz publikacjach fotograficznych.

7.Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikacji informacji, materiałów i zdjęć z przebiegu konkursu oraz ich uczestników, a zgłoszenie do konkursu, oznacza jednocześnie zgodę na publikację wizerunku.