Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

Pragniemy Państwa poinformować, że ukończyliśmy projekt

  1. Kartuska Konwersja Cyfrowa”.

Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach otrzymało dofinansowanie na realizację projektu grantowego
w zakresie rzeczowym określonym we Wniosku o grant nr 29935/22/A3.

Kwota dofinansowania to 163.000,00 zł. Czas realizacji projektu 01.09.2022 r. – 31.08.2023 r.

Całość projektu zastała przeznaczona na:

  • kompetencje cyfrowe
  • zarządzanie zespołem
  • prace w zespole
  • komunikację w zespole
  • pozyskiwanie środków
  • realizacje projektów
  • współpracę ze środowiskiem lokalnym
  • poprawę infrastruktury lokalowej
  • współpracę z lokalnym samorządem

Szkolenia z projektu grantowego „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”.

Szkolenie poprowadziła Anna Wróblewska-Zawadzka, która zaprosiła uczestników do dwudniowego szkolenia stacjonarnego pt. „Projektowanie oferty kulturalnej online”, a także Tutoringu online, czyli wsparcie w projektowaniu działań online, opartych na potrzebach
i zasobach każdego z domów, centrów, ośrodków kultury. Ponadto w naszej placówce przeprowadzono dodatkowo dwa szkolenia specjalistyczne online oraz trzy webinaria eksperckie.

Dodatkowo zostały przeprowadzone szkolenia z poza oferty Narodowego Centrum Kultury przez firmę NAJLEPSZE STUDIO Przemysław Białasz  w ramach projektu grantowego „Kartuska Konwersja Cyfrowa”, które dotykały tematów:

Szkolenie z realizacji i produkcji video – w celu pozyskania specjalistycznej wiedzy technicznej z zakresu dnia nagraniowego, obróbki i montażu materiału surowego w ramach postprodukcji . Szkolenie z projektowania i prowadzenia socjal mediów – w celu poznania zasad konstruowania odpowiednich komunikatów do osób, ze szczególnymi potrzebami, tak by ich nie urazić poprzez niewłaściwie dobraną komunikację.

Całość tych szkoleń i warsztatów miało na celu podnieść kompetencję oraz wesprzeć osoby odpowiedzialne za planowanie i realizację oferty programowej instytucji. Uczestnicy poznali dobre praktyki, metody i techniki projektowania angażujących działań animacyjnych
i edukacyjnych online, dostępnych dla różnych grup odbiorców. Szkolenia służyły omówieniu wybranych narzędzi on-line do aktywizacji uczestników, ułatwiających pracę z grupą.

Doposażenie w sprzęt służący do realizacji działań edukacyjnych i animacyjnych on-line
w sposób cyfrowy.

Kartuskie Centrum Kultury otrzymało z projektu grantowego: kamery cyfrowe SONY pxw-z150E, mikrofony bezprzewodowe SHURE, komputer Dell, aparat cyfrowy A7, zestawy do przeprowadzenia transmisji on-line, monitory studyjne Yamaha, mikser Behringer S32, zestaw lamp Led Amaran, zestawy bezprzewodowe audio Sennheiser,  pętle indukcyjną.

Wszystko to ma służyć do stworzenia studia nagrań. które pozwoli na rejestrację audio-video naszych  podopiecznych, uczestniczących w sekcjach artystycznych. Dodatkowo, w ramach prowadzonego Klubu Dobrego Filmu doposażony sprzęt pozwala na profesjonalne nagłośnienie podczas spotkań  i przeprowadzanie transmisji online.

Kolejnym działaniem, który właśnie kończymy jest dostosowanie strony internetowej „Dostosowanie działań i form do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”.

Reasumując, wskazane wyżej działania i doposażenie pozwala Nam na produkcję wysokiej jakości wydarzeń kulturalnych z możliwą jak największą dostępnością.

Integrację międzypokoleniową, która pozwoli na tworzenie wysokiej jakości nowoczesnej technologicznie oferty kulturalnej zarówno dla osób młodszych jak i starszych.

Odpowiednio doposażony nasz ośrodek pozwala również na skorzystanie z bogatej oferty migrantów ze społeczności Ukraińskiej.

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt o charakterze systemowym, uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem projektu jest rozwój kompetencji instytucji kultury w zakresie projektowania działań z obszarów edukacji kulturalnej oraz animacji kultury z wykorzystaniem internetu i narzędzi ICT..

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.