Podstawy tańca dla najmłodszych oraz taniec współczesny dla starszych.

Serdecznie zapraszamy na zajęcia taneczne skierowane zarówno do najmłodszych  jak i starszych dzieci.

https://www.youtube.com/watch?v=rmR-EtXrtc8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2qX7AXayRzOre0u0MD8QcHWqVu-CJyOH28zJc-7WPokCF56-3i-5uFEl8

OPIS ZAJĘĆ: Taniec współczesny jest bardzo luźną formą tańca, to znaczy, że nie ma ograniczeń co do ustawienia ciała – tutaj tancerz ma ogromną dowolność w kreowaniu ruchu.  Główne elementy tańca współczesnego to: praca z prawidłowym oddechem i postawą ciała, naturalność i lekkość w tańcu, gibkość, zwinność i wytrzymałość, wznoszenie i opadanie, przyspieszanie i zwalnianie, równowaga i upadek.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PLANU PRACY:

Zintegrowanie silnej grupy, która pracuje wspólnie.

Zachęcenie pojedynczych dzieci do wychodzenia z własną inwencją bez strachu przed   popełnieniem błędu.

Praca nad wykończeniem ruchu, gracją, znalezieniem środka ciężkości.

Wykorzystanie wyobraźni w pracy nad etiudami taneczno-aktorskimi.

Praca nad zapamiętywaniem ruchów, układów tanecznych.

 

Spotykamy się we wtorki.

15:30-16:15- grupa 5 lat
16:15-17:00- grupa 6 lat
17:00-18:30- grupa 7-9 lat
18:30-20:00- grupa 10-14 lat


 

Dwie pierwsze grupy  – podstawy baletu

Trzecia i czwarta- taniec współczesny

Koszt udziału w zajęciach 30 zł/ mc.

W zgłoszeniu dostępne są informację dotyczące sposobu płatności i obowiązku posiadania karnetu na zajęciach.

Karta zgłoszeń do pobrania:

Zgłoszenie dziecka na zajęcia i zgoda na przetwarzanie danych.