Półkolonie „Skarb Piratów na Złotej Górze”. OFERTA!

Półkolonie Skarb Piratów w Złotej Górze

półkolonie o tematyce – fabule piracko marynistycznej dla dzieci od 5 do 8 lat – grupa 15 osób

Podczas pięciu dni zajęć w godzinach 08.00 – 16.00 zaproponujemy uczestnikom dużo gier i zabaw związanych tematycznie z szeroko pojmowaną wiedzą marynistyczną, stanowiącą doskonały wstęp do ogólnej wiedzy o świecie poprzez zabawę w oparciu o nauki ścisłe i artystyczne oraz elementy żeglarstwa  z morzem) jak i niemałą dawkę specjalistycznej wiedzy żeglarskiej (słownictwo, budowa jachtu dla najmłodszych z elementami marynistycznymi, w tym pierwsze pływanie.

Formy pracy będą dostosowane zarówno do wieku uczestników jak i do panujących warunków atmosferycznych.

 

Dzień 1                        Tworzymy załogę – musztrowanie

 

blok 1 – 8.00 -10.00  zabawy na świeżym powietrzu – zabawy integracyjne

Powitanie, zapoznanie z zasadami zachowania się na półkolonii.

Zapoznanie, zabawy integracyjne, podział na wachty / załogi.

Przerwa II śniadanie.

blok 2 – 10.30- 12.30

zajęcia  marynistyczno – żeglarskie

Przerwa obiadowa

blok 3 – 13.00 – 15.00 zajęcia marynistyczno – żeglarskie  Szkoła wilka morskiego. Od majtka do kapitana.

15.00-16.00 – zajęcia opiekuńcze, czas wolny zabawy własne

Dzień 2                       Co nam daje morze? – Ziemia planeta wody

blok 1 – 8.00 -10.00  zabawy na świeżym powietrzu – zabawy integracyjne

Zapoznanie, zabawy integracyjne

Przerwa II śniadanie.

blok 2 – 10.30- 12.30

zajęcia  marynistyczno – żeglarskie zabawy ogólnorozwojowe wprowadzające wiedzę temat rzek Pomorza, Morza Bałtyckiego, ekologii, legend i tradycji naszego regionu. Majsterka związana z fauną        i florą wód pomorza – zajęcia plastyczno-techniczne

Przerwa obiadowa

blok 3 – 13.00 – 15.00 zajęcia marynistyczno – żeglarskie  Gra terenowa z wykorzystaniem informacji z poprzedniego bloku Szkoła wilka morskiego, zadania z wiatromierzem i kompasem

15.00-16.00 – zajęcia opiekuńcze, czas wolny zabawy własne

Dzień 3                       Budujemy nasz statek

blok 1 – 8.00 -10.00  zabawy na świeżym powietrzu – zabawy integracyjne

Przerwa II śniadanie.

blok 2 – 10.30- 12.30

zajęcia  marynistyczno – żeglarskie. Zapoznanie z budową i rodzajami jachtów i statków oraz innych “pływadeł” – dlaczego to unosi się na wodzie, jak to porusza się po wodzie. Zajęcia z udziałem łódki Otymista

Przerwa obiadowa

blok 3 – 13.00 – 15.00 Bezpieczeństwo nad wodą, sposoby wzywania pomocy, dlaczego statki i jachty czasem toną?  budowa instalacji przypominającej jacht, wykorzystując pozyskane materiały (recykling i dbałość o środowisko naturalne)

Zdobywanie materiałów do budowy jachtu, zastosowanie zdobytej wiedzy – podczas gry terenowej

15.00-16.00 – zajęcia opiekuńcze, czas wolny zabawy własne

Dzień 4                       Każdy marynarz sprawny jest

blok 1 – 8.00 -10.00  zabawy na świeżym powietrzu – zabawy integracyjne ćwiczące sprawność marynarzy – Bieg “Wilka Morskiego”

Przerwa II śniadanie.

blok 2 – 10.30- 12.30

zajęcia  marynistyczno – żeglarskie  Omówienie żeglarskich zwyczajów i przesądów, szanty jako pieśni pracy ludzi morza,  tańce i zabawy imitujące pracę na pokładach dawnych żaglowców.

Przerwa obiadowa

blok 3 – 13.00 – 15.00 zajęcia marynistyczno – żeglarskie  Szkoła wilka morskiego. Od majtka do kapitana – prace bosmańskie to nasza specjalonć

15.00-16.00 – zajęcia opiekuńcze, czas wolny zabawy własne

Dzień 5                       Skarb piratów

blok 1 – 8.00 -10.00  zabawy na świeżym powietrzu – zabawy integracyjne

Przerwa II śniadanie.

blok 2 – 10.30- 12.30

zajęcia  marynistyczno – żeglarskie – Gra terenowa w fabule poszukiwania skarbu piratów – bieg po punktach na których uczestnicy zdobywają materiały potrzebne do prezentacji kończący półkolonie.

Przerwa obiadowa

blok 3 – 13.00 – 15.00 zajęcia marynistyczno – żeglarskie  Szkoła wilka morskiego. Od majtka do kapitana – poszukiwanie skarbów na terenie akwenu w linii przybrzeżnej do 5 m na łódkach, podsumowanie, nadanie stopnia „Pirata Złotej Góry” – „kolacja kapitańska”

15.00-16.00 – zajęcia opiekuńcze, czas wolny zabawy własne

Zajęcia prowadzone są w grupach przez doświadczonych instruktorów i animatorów, w tym nauczyciela z uprawnieniami wczesnoszkolnymi .

Terminy półkolonii:        6-10 lipca od 8.00-16.00 ( ilość dzieci 15 osób)

3-7 sierpnia od 8.00 16.00 ( ilość dzieci 15 osób)

Koszt 450 złotych od osoby. Dla rodzeństwa zniżka 10%. Karta Dużej rodziny zniżka 10% *

Koszt obejmuje m.in. : Catering – danie jednogarnkowe, woda, herbata,  materiały dydaktyczne do zajęć, udostępnienie sprzętu żeglarskiego oraz łodzi, liny, środki ratownicze, ubezpieczenie NW.

Należy wypełnić kartę zgłoszenia i uiścić zaliczkę w wysokości 100 zł.  ,która w razie rezygnacji nie podlega zwrotowi).

*uwaga – promocje nie łącza się

W przypadku dużego zainteresowania, zostaną wyznaczone kolejne terminy przy grupie 15 osób

Telefon , informacja merytoryczna: koordynator CSWiPR Złota Góra Hanna Kajeta tel. 509 980 780

Zgłoszenia : Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach ul. Klasztorna

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN półkolonii Skarb Piratów na Zlotej Górze 2020.

KARTA UCZESTNIKA półkolonie Skarb Piratów na Złotej Górze, 2020