Pragniesz rozpocząć swoją przygodę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku?

Rusza rekrutacja na kolejny rok akademicki 2022/2023 UTW w Kartuzach.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą aktywnie i ciekawie spędzić czas do kartuskiego UTW. Oferujemy wykłady z różnych dziedzin nauki i kultury prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz zajęcia dodatkowe: profilaktyka zdrowia, taniec w kręgu, zumba, język angielski, warsztaty plastyczne i teatralne. W ramach działalności uniwersyteckiej organizowane są również wyjazdy do teatrów Trójmiasta i Bydgoszczy.

Wykład inauguracyjny odbędzie się 6 października 2022r. godz. 16.00 w sali widowiskowej Kartuskiego Centrum Kultury.

Opłaty za uczestnictwo w wykładach wynosi 40,00 za semestr, za zajęcia dodatkowe 100,00 (osoby poniżej 55 roku życia 120,00).

Osoby, które zgłosiły chęć kontynuacji nauki nie muszą zapisywać się w sekretariacie KCK, potwierdzeniem zgłoszonej deklaracji uczestniczenia w zajęciach jest dokonanie wpłaty na konto 50 1020 1866 0000 1702 0061 3125 do dnia 23.09.2022r.