REGULAMIN Konkursu Literackiego w Języku Kaszubskim „ZŁOTÉ JAJE” 2019

0

Cele konkursu:

 • krzewienie zainteresowania twórczością literacką w języku kaszubskim
 • wzbogacanie umiejętności literackich i językowych (język kaszubski)
 • pobudzenie aktywności twórczej młodych literatów – amatorów

 

Zasady uczestnictwa:

 

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych podzielonych na dwie grupy wiekowe (I-III, IV-VII, VIII) ,gimnazjalnych, szkoły ponadgimnazjalne

oraz dorosłych

 1. Konkurs obejmuje dwie kategorie artystyczne:
  1. wiersze własne
  2. wiersze tłumaczone z języka polskiego na język kaszubski

Wybór kategorii jest dowolny.

 1. Uczestnicy nadsyłają jeden zestaw własnych wierszy (min: 1 – max. 5) w dwóch egzemplarzach, każdy opatrzony godłem w wybranej kategorii.
 2. Nazwisko, imię, wiek oraz dokładny adres należy dołączyć w osobnej, zaklejonej kopercie opatrzonej takim samym godłem jak prace.
 3. Tematyka wierszy dowolna.
 4. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 29 marca 2019 r. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi 25 kwietnia 2019 (czwartek) o godz. 10:30 w Kartuskim Centrum Kultury w Kartuzach.
 5. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.
 6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, mogą je natomiast wykorzystać w publikacjach.

 

Prace prosimy przesyłać na adres:

Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach

 1. Klasztorna 1, 83-300 Kartuzy

e-mail: biuro@centrum.kultury.pl z dopiskiem ZŁOTE JAJE

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat

Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach

Tel. 0 58 681 29 39,