Sekcja gitarowa

Zajęcia z gitary rozpoczęte!

Instruktorem Kuźni Młodych Talentów jest p. Mieczysław Kilarski.

Zapraszamy chętnych do Kuźni Młodych Talentów KCK.