TWÓRCY LUDOWI! ZAPRASZAMY NA XXIV ŚWIATOWY ZJAZD KASZUBÓW W KARTUZACH !

Serdecznie zapraszamy wystawców, twórców ludowych, koła gospodyń wiejskich oraz handlowców  do licznego udziału w XXIV Światowym Zjeździe Kaszubów w Kartuzach!

Impreza odbędzie się 8 lipca 2023 r w Parku Solidarności w Kartuzach.

Światowy Zjazd Kaszubów to wielkie święto kaszubskiej kultury i tradycji,  podczas którego swoje wyroby mogą zaprezentować artyści ludowi, rękodzielnicy i producenci regionalni. Mile widziane są stoiska hafciarskie, rzeźbiarskie, malarskie, ceramiczne, form łączonych, prezentujące inne rodzaje sztuki, a także koła gospodyń wiejskich.

Bezpłatny udział w wydarzeniu gwarantujemy stoiskom rękodzielniczym, nawiązującym do kultury kaszubskiej.

Stoiska handlowe do 10 m2 zobligowane są do uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł netto, która zostanie naliczona na podstawie wystawionej przez Kartuskie Centrum Kultury faktury.

Organizatorom zależy, aby wydarzenie miało wymiar regionalny, a sprzedawane produkty reprezentowały własnoręczną pracę danego artysty ludowego lub producenta.

Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przesłanie zgłoszenia i otrzymanie potwierdzenia przyjęcia przez organizatora.

W przypadku stoisk handlowych, dodatkowo wniesienie opłaty w terminie 7 dni od zadeklarowania udziału w imprezie.

Zgłoszenie przyjmuje Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach, mail: biuro@centrum.kultury.pl,
kontakt tel.  58 681 29 39

Do pobrania:

Zgłoszenie TL, KGW, HANDLOWIEC- XXIV Światowy Zjazd Kaszubów

Organizator zastrzega sobie prawo, co do wyboru stoisk.

Zapraszamy!