XXXVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej.

 

Zapraszamy do udziału w

XXXVI Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej .

 

Regulamin Wojewódzkiego

Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej XXXVI edycja

Organizatorzy:

Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Przystań” w Sopocie

Adresat:

Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów w województwie pomorskim.

Cele:

Popularyzacja polskiej literatury pięknej.

Kształtowanie wrażliwości na piękno języka i mowy ojczystej.

Stwarzanie okazji do pracy nad kulturą mowy oraz sztuką interpretacji.

Promocja osiągnięć uczniów oraz ich opiekunów.

Stwarzanie okazji do czynnego uczestnictwa w kulturze.

Założenia programowe:

Uczestnicy zgłaszają swój udział do jednego z dwóch odrębnych Turniejów:

Turnieju Recytatorskiego,

Turnieju Poezji Śpiewanej.

W Turnieju Recytatorskim uczestnicy są oceniani w trzech kategoriach wiekowych:

Dzieci młodszych – od 1 do 3 klasy szkoły podstawowej,

Dzieci starszych – od 4 do 6 klasy szkoły podstawowej,

Młodzieży – 7 i 8 klasa szkoły podstawowej oraz 3 klasa gimnazjum. W Turnieju Poezji Śpiewanej uczestnicy występują bez podziału na kategorie wiekowe.

Uczestnicy Turnieju Recytatorskiego przygotowują dwa utwory poetyckie lub jeden utwór poetycki oraz fragment prozy. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.

Uczestnicy Turnieju Poezji Śpiewanej przygotowują jeden utwór śpiewany oraz jeden utwór recytowany. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.

W przypadku wykonywania utworów poezji śpiewanej dopuszcza się:

a/ muzykę skomponowaną przez wykonawcę lub inną osobę – wykonanie utworu powszechnie znanego dopuszcza się jedynie, gdy wykonawca opracuje nową własną interpretację.

b/ wykonanie dodatkowo utworu z własnym tekstem, jako drugi utwór śpiewany.

Uwaga! Wszystkie teksty literackie /wiersz, proza/ prezentowane w konkursie winny być dziełem polskich autorów.

Do udziału w Turnieju Poezji Śpiewanej zgłaszać należy indywidualnego wykonawcę z towarzyszącym mu akompaniatorem lub zespołem tworzącym akompaniament.

Uczestnicy konkursu mają prawo uzyskać od jury /sądów konkursowych/  uzasadnienie werdyktu ogólnego oraz ocen poszczególnych wykonawców.Werdykty sądów konkursowych są ostatecznie i nie podlegają ocenie.

Kryteria oceny:

Dobór repertuaru /poszukiwania repertuarowe, dopasowanie utworu do możliwości wykonawczych, wieku, wrażliwości i temperamentu wykonawcy. Tematyka utworu umożliwiająca zbudowanie osobistej wypowiedzi dotyczącej ważnych spraw i przeżyć. w Turnieju Poezji Śpiewanej – walory literackie wybranego utworu/

Kultura mowy /słyszalność, wyrazistość artykulacyjna, poprawność ortofoniczna/

Interpretacja /ekspresja i wyrazistość, wyczucie rytmu i frazy, logika, trafne stosowanie pauzy, pointa, umiejętność budowania nastroju/

Ogólny wyraz artystyczny. Osobowość wykonawcy. Zdolność poruszania słuchaczy.

Założenia organizacyjne:

Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej odbywa się w trzech etapach:

Etap szkolny: /w szkołach oraz w placówkach kulturalno -oświatowych/ w terminie:   do 4 marca 2019 r.

Etap rejonowy:

14 marca (czwartek) godz:10:30 eliminacje gminne
21 marca (czwartek) godz:10:30 eliminacje powiatowe

oba etapy odbywać się będą w sali widowiskowej Kartuskiego Centrum Kultury

Etap wojewódzki:  do 25 maja 2019r.

 

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia do XXXVI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej dock

Karta zgłoszenia do XXXVI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej pdf