Zajęcia plastyczne 2019/2020 grafik.

Główne założenia koła.

  • kształcenie sprawności manualnej,
  • usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
  • kadrowanie „zjawisk plastycznych”
  • kształcenie wyobraźni na podstawie otaczającej nas przyrody oraz otoczenia w którym żyjemy.

Szczególny nacisk stawiam na indywidualny rozwój twórczy dzieci i młodzieży, a także dorosłych uczestników zajęć.

Zapraszamy od poniedziałku do czwartku w godzinach 14:00-18:00.

Koszt udziału w zajęciach 20 zł/ mc.

W zgłoszeniu dostępne są informację dotyczące sposobu płatności i obowiązku posiadania karnetu na zajęciach.

Karta zgłoszeń do pobrania:

Zgłoszenie dziecka na zajęcia i zgoda na przetwarzanie danych.