Zamykamy listę na aerobik na miesiąc październik.

Zamykamy nabór na aerobik na miesiąc październik.

Wszystkie kolejne wpłaty będą zaliczane na poczet

kolejnego miesiąca.