Zapraszamy. Zajęcia plastyczne – lekcja 7 – etapy tworzenia rzeźby.