ZUMBA ODWOŁANA…

Informujemy,

w Wielki Piątek 19 kwietnia

Zumba

zostaje odwołana.