Zajęcia i płatności na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Uniwersytet Trzeciego Wieku sezon 2019/2020 r.

 

W swojej działalności UTW proponuje akademickie wykłady z różnych dziedzin nauki ( co drugi czwartek miesiąca) oraz zajęcia dodatkowe.

Kontynuowane będą zajęcia z:

  • języka angielskiego- płatne
  • profilaktyki prozdrowotnej-płatne
  • warsztaty teatralne- bezpłatne
  • warsztaty plastyczne- bezpłatne

Opłaty za zajęcia i wykłady

płatne na rachunek bankowy PKO Bank Polski SA

50 1020 1866 0000 1702 0061 3125

tytułem: opłata za zajęcia (nazwa zajęć) oraz imię i nazwisko uczestnika

100,00 zł          osoby do 55 roku życia za każde z wybranych zajęć

80,00 zł            osoby po 55 roku życia za każde z wybranych zajęć

Opłaty za wykłady

40 zł/osoba (opłata za cały semestr)