64.Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Wszystkich miłośników słowa, poezji, teatru i śpiewu Kartuskie Centrum Kultury zaprasza do udziału

w 64. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Konkurs adresowany jest do pasjonatów sztuki scenicznej i corocznie skupia najbardziej utalentowanych wykonawców z całej Polski.

64.Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

 1. Konkurs jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych.
 2. Konkurs prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:

A.   TURNIEJ RECYTATORSKI

 • repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;
 • uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

B.   TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”

 • repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
 • dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),
 • czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

C.        TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

 • obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).

D.   TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

 • repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,
 • uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.
 • przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;

U w a g a:  w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.

 1. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów:
  • szkolnych
  • eliminacje gminno – powiatowe – 07 marca 2019 r. (czwartek) godz:10:30

  • wojewódzkich – powinny zakończyć się nie później niż 5 maja 2019 r;
  • spotkań finałowych.
 2. Warunki uczestnictwa
  • przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu – którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach;
  • zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w poniżej podanym terminie we wskazanej placówce kulturalno-oświatowej; w szkołach.
 3. Informacje uzupełniające

Spotkania Finałowe odbędą się:

 • turniej A i B 12 – 15 czerwca  2019 r. w Ostrołęce;
 • turniej C 20 – 22 czerwca 2019 r. w Słupsku;
 • turniej D 5 – 8  czerwca 2019 r. we Włocławku.

Informacje oraz karty zgłoszenia są dostępne na stronie:

Karta Poezji Śpiewanej 2019_

Karta Teatr Jednego Aktora 2019_

Karta Uczestnika Wywiedzione ze Słowa 2019_

 

 

patronat i współfinansowanie                                                              patronat honorowy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego                                 Minister Edukacji Narodowej