Eliminacje powiatowe konkursu „Rodnô Mòwa”- wyniki

W dniu dzisiejszym tj.18 maja 2023 r. w Kartuskim Centrum Kultury odbyły się powiatowe  eliminacje konkursu literatury kaszubskiej „Rodnô Mòwa”.

Oto wyniki:

Z posiedzenia Komisji Eliminacji powiatowych 52. Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „ Rodnô Mòwa” w dniu 18 maja 2023 r.

Komisja w składzie:

– Przewodnicząca       Jolanta Czerwińska

– Członek                   Małgorzata Węsiora

– Członek                   Tadeusz Wanke

Po wysłuchaniu uczestników postanowiła wydać werdykt i przyznać następujące miejsca:

KATEGORIA PRZEDSZKOLNA I KLAS „O”

I miejsce                    Paulina Kupper                      SP Lisie Jamy

II miejsce                   Paulina Kujawska                  SP Tuchom

III miejsce                 Rozalia Orlikowska               ZKiW Stężyca

Wyróżnienie              Kornelia Flisikowska             SP Przodkowo

Wyróżnienie              Wiktoria Piechowska             ZKiW Stężyca

KATEGORIA KLAS I – III Szkół Podstawowych

I  miejsce                   Magdalena Dunst                   SP Chwaszczyno

II miejsce                   Albert Miotk                          SP Mojusz

III miejsce                  Kornelia Pawela                     SP Borcz

Wyróżnienie              Alan Neubauer                       ZKiW Kamienica Szlachecka

Wyróżnienie              Klaudia Pranczk                     SP Łapalice

KATEGORIA KLAS IV – VI Szkół Podstawowych

I miejsce                    Szymon Daleki                       ZKiW Kamienica Szlachecka

II miejsce                   Franciszek Tusk                     ZKP Banino

III miejsce                 Florian Okrój                         SP Wilanowo

Wyróżnienie              Antoni Staroszczyk                SP Załakowo

Wyróżnienie              Beata Puzdrowska                 SP Goręczyno

KATEGORIA KLAS VII – VIII Szkół Podstawowych

I miejsce                    Filip Neubauer                       ZKiW Kamienica Szlachecka

II miejsce                   Diana Cybulska                      ZKiW Stężyca

III miejsce                 Kinga Szczypior                     SP Kamienica Królewska

 KATEGORIA  Ponadpodtsawowe

I miejsce         Wiktoria Cybula                     ZSZiO Kartuzy

II miejsce       Wiktoria Daleka                     Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego Kamienica Szlachecka

III miejsce      Anna Frankowska                  I LO w Kartuzach

KATEGORIA  Dorośli

I miejsce         Agnieszka Tusk                      SP Niestępowo

Do finału konkursu, który odbędzie się w Domu Kultury w Chmielnie przy ul. Gryfa Pomorskiego 20 w dniach 3 czerwca 2023 r. (przesłuchania recytatorów) i  4 czerwca 2023 r. (ogłoszenie wyników), zakwalifikowały się następujące osoby:

KATEGORIA PRZEDSZKOLNA I KLAS „O”

I miejsce                    Paulina Kupper                      SP Lisie Jamy

KATEGORIA KLAS I – III

I  miejsce                   Magdalena Dunst                   SP Chwaszczyno

KATEGORIA KLAS IV – VI

I miejsce                    Szymon Daleki                       ZKiW Kamienica Szlachecka

KATEGORIA KLAS VII – VIII

I miejsce                    Filip Neubauer                       ZKiW Kamienica Szlachecka

KATEGORIA  Ponadpodstawowe

I miejsce                     Wiktoria Cybula                     ZSZiO Kartuzy

KATEGORIA  Dorośli

I miejsce                     Agnieszka Tusk                      SP Niestępowo

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, a laureatom, którzy zakwalifikowali się do finału, życzymy kolejnych sukcesów.

Dziękujemy uczniom, nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie i podtrzymywanie tradycji istnienia tego konkursu, jakże ważnego dla naszego regionu.

Pragniemy także podziękować Pani Danucie Zarembie, za zaangażowanie i przygotowanie przepięknej dekoracji sali.