Ruszają zapisy do sekcji artystycznych!

Kartuskie Centrum Kultury jest obecnie na etapie naborów do sekcji artystycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowana dla Państwa ofertą zajęć pozalekcyjnych:

Ruszamy z zajęciami od października !!!

TEATR

GRUPA MŁODEGO AKTORA 7-14 lat

wtorek – czwartek 16.30-18.00

DOROŚLI

wtorek – czwartek 18.30

instruktor Maciej Urban (zajęcia bezpłatne)

PLASTYKA 

GRUPA I  6-8 lat

poniedziałek 14.00-15.30

środa 15.00-16.30

GRUPA IIA  9-12 lat

poniedziałek 17.30-19.30

czwartek 15.00-17.00

GRUPA IIB  9-12 lat

poniedziałek 15.30-17.30

czwartek 17.00-19.00

GRUPA III  13+ lat

środa 16.30-19.30

instruktor Małgorzata Kulawczuk-Gruba (koszt 40zł na m-c)

ALE JAZZ  (taniec nowoczesny, hip-hop, taniec współczesny, jazz)

GRUPA początkująca  6-9 lat

wtorek, czwartek  17.00-18.00

GRUPA początkująca  10+ lat

wtorek, czwartek  18.00-19.00

DANCE MELODY (taniec nowoczesny, hip-hop, taniec współczesny, jazz)

GRUPA ŚREDNIO ZAAWANSOWANA  12+ lat

środa 17.00-19.00

instruktor Dominika Kuchta (koszt 60zł na m-c)

AKADEMIA MAŁEGO TANCERZA

(mix dance dla dzieci)

GRUPA 5-11 lat

poniedziałek, czwartek  17.00-17.45

instruktor Joanna Zięba (koszt  60zł na m-c)

BALET

GRUPA 4-7 lat

poniedziałek 17.00-18.00

środa 16.00-17.00

instruktor Weronika Wolańska (koszt 60zł na m-c)

SZACHY

GRUPA POCZĄTKUJĄCA

środa 17.00-20.00

GRUPA ŚREDNIO ZAAWANSOWANA

czwartek 16.00-20.00

instruktor Piotr Kwidziński ( zajęcia bezpłatne)

GITARA

7+ lat, poniedziałek, środa 14.00-20.00

instruktor Krzysztof Pawłocki (koszt 60zł na m-c)

Karta zgłoszeń: Zgłoszenie dziecka na zajęcia i zgoda na przetwarzanie danych 2023 2024

Zgłoszenia prosimy przesłać na adres email: biuro@centrum.kultury.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu KCK.