Konkurs „Moje Kaszuby”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego

„Moje Kaszuby”.

REGULAMIN Konkursu Plastycznego „ Moje Kaszuby ” 2019

Organizatorzy:

Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach ul. Klasztorna 1 83-300 Kartuzy

Warunki Uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do uczestników następujących grup wiekowych:
  • dzieci w wieku przedszkolnym
  • uczniowie szkół podstawowych
  • uczniowie szkół średnich
 • Szkoły organizują eliminacje wewnętrzne , po których przysyłają na adres organizatora maksymalnie 3 prace z każdej grupy wiekowej umieszczone na zbiorczej liście uczestników. W przypadku zgłoszenia większej ilości prac, organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania na konkurs trzech pierwszych.
 1. Każda praca winna posiadać na odwrocie następujące dane:
  • temat pracy,
  • nazwisko i imię autora,
  • grupa wiekowa,
  • nazwę szkoły i klasę,
  • nazwisko opiekuna.
 2. Oceniane będą prace wykonane
 3. Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia nagrodzonych prac do swojej dyspozycji. Pozostałe prace powinny być odebrane w przeciągu dwóch tygodni od daty rozstrzygnięcia konkursu, w przeciwnym wypadku stają się własnością organizatora.
 4. W tegorocznym konkursie „Moje Kaszuby” obowiązują następujące tematy dla poszczególnych grup wiekowych, w dowolnej technice:
  • Przedszkole – KASZUBSKIE STOLEMY
  • Klasa I-III szkoła podstawowa – KASZUBSKIE PURTKI
  • Klasa IV-VI szkoła podstawowa – GWIŻDZE
  • Klasa VII-VIII szkoła podstawowa – NOWA I STARA CHËCZ KASZUBSKA
  • Szkoły średnie – REMUS I TRĄBA (scenka z „Życia i przygód Remusa”)
 5. Prace konkursowe można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach

Klasztorna 1

83-300 Kartuzy

tel. 58 681 29 39

 1. Termin nadsyłania prac: do 02 grudnia 2019 r.
 2. Finał konkursu odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 12:00

w sali widowiskowej Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach.