Perspektywa koła część druga…

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie z Panem Janem Kamińskim. Druga część perspektywy w kole.