Plan wykładów oraz dodatkowych zajęć w II semestrze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.