Program zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Szanowni Państwo, bardzo przepraszam za zwłokę w poinformowaniu Państwa o organizacji zajęć w roku akademickim 2020/21, ale „sytuacja jest dynamiczna”. Wykłady, zgodnie z zapowiedzią, będą odbywać się on-line. Niestety, ze względu na zwolnienie lekarskie pani kierownik biura GUTW harmonogram wykładów i informacje o sposobie korzystania z nich umieszczę na stronie dopiero 2.10.2020r. Natomiast zajęcia dodatkowe będą odbywały się w następującym porządku:

– język angielski (grupa początkująca) – poniedziałki godz.16.30

– język angielski (grupa zaawansowana) – wtorki godz.15.00

– język angielski (grupa średniozaawansowana) – wtorki godz.16.30

Zajęcia odbywać będą się w I Liceum Ogólnokształcącym w Kartuzach

Zajęcia z profilaktyki prozdrowotnej odbywać się będą w poniedziałki od godz.16.00 i wtorki od godz. 10.00. Każda grupa zostanie podzielona na podgrupy a zajęcia będą trwać 45 min.

Zajęcia z zumby odbywać się będą we środy od godz. 17.30.

Rozpoczęcie zajęć uzależnione jest od sytuacji epidemicznej w powiecie kartuskim, ( czerwona strefa uniemożliwia prowadzenie zajęć). O konkretnych terminach będę informować na naszej stronie.