Rekrutacja Uniwersytet Trzeciego Wieku.

24 sierpnia odbyło się spotkanie słuchaczy UTW w Kartuzach, którzy przyszli z wielką nadzieją, tęsknotą i z przekonaniem, że już czas! Czas na bezpośredni kontakt z nauką, kulturą, sztuką a przede wszystkim z ludźmi. Z tego przekonania wynikają nasze ustalenia na nowy rok akademicki 2021/2022.

Rekrutacja w sekretariacie Kartuskiego Centrum Kultury rozpocznie się 1 września 2021 r. Wszystkich chętnych ( tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę uniwersytecką i tych, którzy kontynuują ją od lat) prosimy o telefoniczne lub osobiste zgłoszenie z podaniem zajęć, w jakich chce się uczestniczyć. Przypominam, że opłata za wykłady ( 40,00 zł za semestr) jest obowiązkowa. Opłata za zajęcia dodatkowe wynosi 100,00 ( osoby poniżej 55 roku życia 120,00 ).  Wpłaty  należy dokonać przelewem na konto Kartuskiego Centrum Kultury z adnotacją: imię i nazwisko, rodzaj zajęć (np. wykłady, język angielski), wpłata na semestr zimowy 2021/2022

Konto: PKO BP SA 50 1020 1866 0000 1702 0061 3125

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji będą umieszczane na stronie Kartuskie Centrum Kultury: www.kartuskiecentrum.kultury.pl i w sekretariacie KCK.

Oferta zajęć dodatkowych w roku akademickim 2021/2022

  1. Język angielski – z podziałem na grupy ze względu na stopień zaawansowania
  2. Profilaktyka prozdrowotna
  3. Zumba
  4. Warsztaty teatralne

oraz nowe:

  1. Zajęcia relaksacyjno – taneczne (choreoterapia, tańce w kręgu)
  2. Warsztaty plastyczne
  3. Warsztaty brydżowe.

W tym roku akademickim planujemy również wyjazdy do teatrów i wycieczki. Pierwszy wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni odbędzie się 4 listopada 2021 r. na przedstawienie „Mistrz i Małgorzata”. Cena biletu ulgowego 100,00. Ze względów organizacyjnych proszę, aby chętni zgłaszali się do 24.09. w sekretariacie KCK. Pieniądze na bilety będę zbierała w dniu inauguracji.

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 odbędzie się w Kartuskim Centrum Kultury w dniu 7 października 2021 r. o godz. 16.00