SZACHY

SZACHY stanowią ciekawą alternatywę wobec wszechobecnych gier komputerowych, zajmujących dzieciom i młodzieży większość wolnego czasu. Gra w szachy sprzyja wzmocnieniu osobowości dzięki poszerzeniu granic wyobraźni, nawykowi cierpliwości, zdolności koncentracji uwagi, umiejętności analizy i dedukcji złożonych problemów. Start w zawodach sportowych wyrabia ponadto odporność na stres. Szachy to nie tylko gra, w której się wygrywa lub przegrywa. Ona kształtuje odporność psychiczną, jaką jest niezałamywanie się po przegranej lub popełnionym błędzie. Dzięki grze w szachy dzieci i młodzież uczą się samodzielności w podejmowaniu indywidualnych decyzji i braniu za nie odpowiedzialności.
Istotne jest również to, iż gra w szachy wzmacnia odporność psychiczną u każdego i pomaga, by wszelkie trudności traktować jako wyzwanie.
Zapraszamy na zajęcia indywidualne i grupowe w środy i czwartki od godz. 16.00
Zajęcia prowadzi instruktor sportu Piotr Kwidziński.