Truskawkobranie 2023! Zapraszamy Twórców Ludowych, Koła Gospodyń Wiejskich, Handlowców

25 czerwca 2023 r. w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze , odbędzie się kolejna edycja imprezy plenerowej, jednej z największych imprez na Pomorzu, Truskawkobranie.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych chcących wziąć udział w tym wydarzeniu (twórców ludowych, plantatorów truskawek, rękodzielników, kół gospodyń wiejskich oraz handlowców).
Gwiazdami tegorocznego Truskawkobrania będą Sara James oraz Łydka Grubasa.

Bezpłatny udział w wydarzeniu gwarantujemy stoiskom rękodzielniczym, nawiązującym do kultury kaszubskiej.

Stoiska handlowe do 10 m2 zobligowane są do uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł netto, która zostanie naliczona na podstawie wystawionej przez Kartuskie Centrum Kultury faktury.

Organizatorom zależy, aby wydarzenie miało wymiar regionalny, a sprzedawane produkty reprezentowały własnoręczną pracę danego artysty ludowego lub producenta.

Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przesłanie zgłoszenia i otrzymanie potwierdzenia przyjęcia przez organizatora.

W przypadku stoisk handlowych, dodatkowo wniesienie opłaty w terminie 7 dni od zadeklarowania udziału w imprezie.

Zgłoszenie przyjmuje Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach, mail: biuro@centrum.kultury.pl,
kontakt tel.  58 681 29 39.

Do pobrania:

Zgłoszenie TL, KGW, PLANTATOR- Truskawkobranie 2023

Organizator zastrzega sobie prawo, co do wyboru stoisk.

Zapraszamy!