Zapisy na Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Szanowni Państwo,

 

stosując się do obowiązujących przepisów w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 informuję, że zajęcia w semestrze zimowym będą odbywać się wg. następujących zasad:

wykłady będą odbywać się wyłącznie on-line. O programie wykładów i szczegółach dotyczących uczestnictwa w nich wkrótce Państwa poinformuję.

Zajęcia prowadzone w ramach oferty dodatkowej (warsztaty, ćwiczenia itp.) będą odbywać się wg. planu, który wkrótce udostępnię na stronie.

Rekrutację rozpoczniemy 10.09.2020r. telefonicznie 58 681 29 39, lub email: biuro@centrum.kultury.pl .

Proszę osoby kontynuujące naukę o potwierdzenie swojego udziału w zajęciach UTW.

Przypominam, że wszystkie opłaty – za semestr i za zajęcia zostały na ten semestr przeniesione automatycznie z poprzedniego.

Osoby, rozpoczynające naukę zobowiązane są do zapisania się i opłacenia zajęć w sekretariacie KCK.

Wpłaty w wysokości: 40,00 zł za wykłady i 80,00 zł za zajęcia dodatkowe należy dokonać przelewem na konto Kartuskiego Centrum Kultury z adnotacją: imię i nazwisko, rodzaj zajęć, wpłata na semestr zimowy 2020/2021.

Konto: PKO BP SA 50 1020 1866 0000 1702 0061 3125

Aleksandra Lewicz – koordynator UTW w Kartuzach