Zumba i Aerobik

Zumba – czwartek, godz. 19.00 (70 zł/miesiąc)

Aerobik – poniedziałek, środa, godz. 18.00 (100zł/miesiąc)