Plastyka
0
Zajęcia plastyczne 2019/2020 grafik.

Główne założenia koła. kształcenie sprawności manualnej, usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie wrażliwości estetycznej, kadrowanie „zjawisk plastycznych” kształcenie wyobraźni na podstawie otaczającej…