Kontakt

Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach
ul. Klasztorna 1, 83-300 Kartuzy
NIP 589-149-23-25
REGON 000971554
Konto bankowe: 50 1020 1866 0000 1702 0061 3125

Sekcje artystyczne:
Poniedziałek – Piątek :
9:00 – 21:00

Sekretariat:
poniedziałek – piątek 8:00-16:00

DYREKTOR
Małgorzata Paździor-Król

SEKRETARIAT
Aleksandra Lewna
58 681 29 39, 797 597 774, biuro@centrum.kultury.pl

KSIĘGOWOŚĆ I KADRY
Ewa Lejkowska
Iwona Reglińska
58 681 29 39, 797 597 774, biuro@centrum.kultury.pl

IMPREZY I KINO
Leszek Przewoski
58 681 29 39, 797 597 774, imprezy@centrum.kultury.pl, promocja@centrum.kultury.pl

CENTRUM SPORTÓW WODNYCH I PROMOCJI REGIONU „ZŁOTA GÓRA”
Hanna Kajeta
58 681 29 39, 517 536 807, 509 980 780, biuro@centrum.kultury.pl

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
58 684 02 01, 505 245 950, kartuzy.cit@gmail.com

SEKCJE ARTYSTYCZNE
Sekcja Teatralna – Maciej Urban
Chór Cartusia i Kakofonia – Dyrygent Małgorzata Kuchtyk
Zespół Canto – Agnieszka Łabuda – Wiatr
Sekcja Gitarowa oraz Kuźni Młodych Talentów – Mieczysław Kilarski
Klub Szachowy Ormuzd – Piotr Kwidziński
Sekcja Plastyczna – Małgorzata Kulawczuk-Gruba
Sekcja Dziennikarska – Karolina Serkowska
Formacja „Ale Jazz” – Studio Mambo
Akademia Małego tancerza – Studio Mambo
Balet – Weronika Wolańska
Zumba i Aerobik – Svetlana Zharikova
58 681 29 39, 797 597 774, biuro@centrum.kultury.pl

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Hanna Kajeta
58 681 29 39, 797 597 774, biuro@centrum.kultury.pl

OBSŁUGA
Teresa Dawidowska
Dorota Niklas
Andrzej Miłosz