Kontakt

Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach

ul. Klasztorna 1, 83-300 Kartuzy

NIP 589-149-23-25

REGON 000971554

Konto bankowe: 50 1020 1866 0000 1702 0061 3125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYREKCJA:

Małgorzata Paździor-Król

DZIAŁ ADMINISTRACJI:

Aleksandra Lewna

Iwona Reglińska

Tel.: 58-681-29-39

Kom.: 797-597-774

E-mail: biuro@centrum.kultury.pl               

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI:

Dorota Duchnowska

Tel.: 58-681-29-39