Półkolonie „Skarb Piratów na Złotej Górze”. OFERTA!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą półkolonii dla dzieci.

Zajęcia  o tematyce piracko marynistycznej dla dzieci od 5 do 12 lat.

Podczas pięciu dni zajęć w godzinach 08.00 – 16.00 zaproponujemy uczestnikom dużo gier i zabaw związanych tematycznie z szeroko pojmowaną wiedzą marynistyczną, stanowiącą doskonały wstęp do ogólnej wiedzy o świecie (geografia, ekologia, historia, tradycje i przesądy ludzi związanych                          z morzem) jak i niemałą dawkę specjalistycznej wiedzy żeglarskiej (słownictwo, budowa jachtu, węzły i osprzęt żeglarski, kierunki kursów względem wiatru).

Formy pracy będą dostosowane zarówno do wieku uczestników jak i do panujących warunków atmosferycznych.

Zajęcia prowadzone są w grupach ( ubezpieczenie NW) przez doświadczonych instruktorów i animatorów .

Terminy półkolonii:        8-12 lipca od 8.00-16.00 ( ilość dzieci 30 osób)

                                            19 – 23 sierpnia od 8.00 16.00 ( ilość dzieci 30 osób)

Koszt 400 złotych od osoby.

W przypadku rodzeństwa 350 złotych od osoby.

Koszt obejmuje m.in. : II śniadanie, Obiad, napoje (woda, herbata), materiały dydaktyczne do zajęć.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

REGULAMIN półkolonii Skarb Piratów na Zlotej Górze.

Dokumenty do pobrania!

KARTA UCZESTNIKA 8-12 lipca

KARTA UCZESTNIKA 19-23 sierpnia 2019.

PROGRAM ZAJĘĆ NA ZŁOTEJ GÓRZE „SKARB PIRATÓW”

Formy pracy będą dostosowane zarówno do wieku uczestników jak i do panujących warunków atmosferycznych.

Dzień 1                        Tworzymy załogę – “branka – musztrowanie”?

blok 1 – 10-12

Powitanie, zapoznanie z zasadami zachowania się na półkolonii.

Zapoznanie, zabawy integracyjne, podział na wachty / załogi.

Przerwa II śniadanie.

blok 2 – 12-14

Wstęp do fabuły marynarsko-korsarskiej.

Przerwa obiadowa 13.30-14

blok 3 – 14-16

Szkoła wilka morskiego. Od majtka do kapitana.

Dzień 2                       Co nam daje morze? – Ziemia planeta wody – zajęcia z robotyki

blok 1- 10-12

zabawy ogólnorozwojowe wprowadzające wiedzę temat rzek Pomorza, Morza Bałtyckiego, ekologii, legend i tradycji naszego regionu / zajęcia z robotyki*

przerwa II śniadanie

blok 2-12-14

Gra terenowa z wykorzystaniem informacji z poprzedniego bloku / zajęcia z robotyki*

przerwa obiadowa 13.30-14

blok 3-14.00-16.00

Majsterka związana z fauną i florą wód pomorza – zajęcia plastyczno-techniczne  / zajęcia z robotyki*

*zajęcia z robotyki organizowane są w 2 grupach – wymiennie

Dzień 3                       Budujemy nasz statek – Czółno?, tratwa?, lotniskowiec?

blok 1-10.00-12

Zapoznanie z budową i rodzajami jachtów i statków oraz innych “pływadeł” – dlaczego to unosi się na wodzie, jak to porusza się po wodzie.

przerwa II śniadanie

blok 2-12.00-14

Bezpieczeństwo nad wodą, sposoby wzywania pomocy, dlaczego statki i jachty czasem toną?

Zdobywanie materiałów do budowy jachtu, zastosowanie zdobytej wiedzy – podczas gry terenowej

przerwa obiadowa 13.30-14

blok 3-14-16

budowa instalacji przypominającej jacht, wykorzystując pozyskane materiały (recykling i dbałość o środowisko naturalne)

Dzień 4                       Zwyczaje i przesądy

blok 1-10-12

Zabawy ruchowe, ćwiczące sprawność marynarzy – Bieg “Wilka Morskiego”

przerwa II śniadanie

blok 2-12-14

Omówienie żeglarskich zwyczajów i przesądów, szanty jako pieśni pracy ludzi morza,

tańce i zabawy imitujące pracę na pokładach dawnych żaglowców.

przerwa obiadowa 13.30-14

blok 3-14-16

Przygotowanie przedstawienia z zastosowaniem wiedzy i umiejętności z poprzednich zajęć.

Dzień 5                       Skarb piratów

blok 1-10-12

Gra terenowa w fabule poszukiwania skarbu piratów – bieg po punktach na których uczestnicy zdobywają materiały potrzebne do prezentacji kończący półkolonie.

przerwa II śniadanie

blok 2-12-14

Przygotowanie prezentacji załóg.

przerwa obiadowa 13.30-14.00

blok 3-14-16

Kolacja kapitańska  – podsumowanie półkolonii – prezentacje przedstawień, śpiewy i zabawy marynarskie.